MANAGEMENT

MANAGEMENT

 1. DR. RAJENDRA AIREN                                              – PRESIDENT

 2. SH. CHHATRAPAL SINGH PARIHAR                  – VICE PRESIDENT

 3. SH. NARAYAN SINGH RATHORE                         – SECRETARY

 4. SH. YASHWANT YADAV                                           – CO-SECRETARY

 5. SH.J.C.GUJETIA                                                           -TREASURER

 6. SH.AKHILESH MISHR                                              -MEMBER

 7. SH.RAKESH JAIN                                                        -MEMBER

 8. SH.MADAN PATIDAR                                                 -MEMBER

 9. SH.DASHRATH SINGH JHALA                               -MEMBER

 10. SH.MAHESH GADLE                                                – PRINCIPAL

 11. SH.MAHADEV YADAV                                                 -MEMBER

 12. SH.VIMAL SHARMA                                                     -MEMBER

 13. SMT. NIRMALA AGRAWAL                                       -MEMBER

 14. SMT. KAVITA JINDAL                                            – PRINCIPAL

     GUEST MEMBERS:-

 1. SMT. MANJU MANOJ GARG

 2. SH. RAKESH BHARDWAJ

 3. SH. RAVINDRA JAIN

 4. SH. MAHENDRA BHATNAGAR

 5. SH. NILESH PATIDAR

 6. .SH. DR. SANJAY JOSHI